Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

gubieokolice

June 15 2015

gubieokolice
0866 922a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamonjurka monjurka

June 10 2015

0687 5546 500

with-grace-and-guts:

Gabe McClintock Photography

Reposted fromwestwood westwood viafelicka felicka

May 29 2015

4931 0f4f 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafelicka felicka
gubieokolice
"Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia. Nie umawiaj się z kimś, kto zamyka Ci oczy na cud, jakim są Twoi przyjaciele, Twoja rodzina i Ty sam. Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu."
— -R.Brett
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viafelicka felicka
gubieokolice
Dlaczego chodzę po górach?
Ludzi można podzielić na dwa rodzaje:

na tych którym nie trzeba tego tłumaczyć i na tych którzy nigdy tego nie zrozumieją.
— Piotr Pustelnik
Reposted fromSTYLTE STYLTE viafelicka felicka
gubieokolice
Szczęście polega na ciągłym byciu w drodze
— Ingvar Kamprad
Reposted fromqBIsMep qBIsMep viafelicka felicka
gubieokolice
Tak, chcę się zmęczyć, pobrudzić, umordować, nałykać kurzu, spalić słońcem i zmoczyć przez deszcz. Chcę poczuć (...) życie, jakbym je miała pod skórą.
— B. Pawlikowska
Reposted fromswojszlak swojszlak viafelicka felicka

May 27 2015

gubieokolice
gubieokolice
Nigdy nie wiesz kto poszerzy Twoje źrenice i nasyci barwą tęczówki.

May 22 2015

gubieokolice
-Czy lubisz sobie czasami z kimś pomilczeć i czy nie uważasz, że to zbliża czasami bardziej niż rozmowa?
— Marcin Świetlicki
Reposted fromrol rol
gubieokolice
0033 9e6e
Reposted fromrol rol
4843 aa7f 500
Reposted fromtwice twice viamonjurka monjurka
gubieokolice
3509 fd19
Reposted fromlittlefool littlefool viamonjurka monjurka
gubieokolice
8556 7a85
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamonjurka monjurka
8938 a66e 500
Reposted fromkimik kimik viamonjurka monjurka

March 20 2015

gubieokolice
7842 0140 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viawishlist wishlist
gubieokolice
2301 cafd 500
gubieokolice
7890 6b66
Reposted fromaniczorka aniczorka viamonjurka monjurka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl