Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2017

gubieokolice
3509 fd19
Reposted fromlittlefool littlefool viamonjurka monjurka
4535 288b 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viamonjurka monjurka
gubieokolice
1708 e1b6 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx
gubieokolice
Śniło mi się, że wszystko wyjaśniliśmy i nie mieliśmy do siebie żadnego żalu.
Reposted fromkonwalia konwalia viawakemeupx wakemeupx
gubieokolice
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała: “Przyjedź do mnie, chcę być z tobą” zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viawakemeupx wakemeupx
gubieokolice
4565 86bc
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viafelicka felicka
gubieokolice
Miłość nie zna żadnych granic. Może przyjść do Ciebie w najmniej spodziewanym momencie. Może się skończyć, a potem wybuchnąć z podwójną siłą. Jeśli ktoś jest Ci przeznaczony, to prędzej czy później pojawi się na Twojej drodze. A nawet jeśli Wasz związek nie od razu się uda, nie oznacza to wcale, że nie jesteście dla siebie stworzeni. Prawdziwa miłość zawsze wraca, bez względu na to, co się dzieje. Może po prostu trzeba odczekać trochę czasu, dojrzeć do niej.
— Amanda Seyfried
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viawakemeupx wakemeupx
gubieokolice
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem. 
— J.L. Wiśniewski
gubieokolice
Tra­cimy ty­le cza­su na rzeczy pil­ne, że nie star­cza nam go na rzeczy ważne.
— François de La Rochefoucauld
Reposted frommoscow moscow viawakemeupx wakemeupx

July 01 2015

gubieokolice

June 15 2015

gubieokolice
0866 922a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamonjurka monjurka

June 10 2015

0687 5546 500

with-grace-and-guts:

Gabe McClintock Photography

Reposted fromwestwood westwood viafelicka felicka

May 29 2015

4931 0f4f 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafelicka felicka
gubieokolice
"Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia. Nie umawiaj się z kimś, kto zamyka Ci oczy na cud, jakim są Twoi przyjaciele, Twoja rodzina i Ty sam. Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu."
— -R.Brett
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viafelicka felicka
gubieokolice
Dlaczego chodzę po górach?
Ludzi można podzielić na dwa rodzaje:

na tych którym nie trzeba tego tłumaczyć i na tych którzy nigdy tego nie zrozumieją.
— Piotr Pustelnik
Reposted fromstylte stylte viafelicka felicka
gubieokolice
Szczęście polega na ciągłym byciu w drodze
— Ingvar Kamprad
Reposted fromqBIsMep qBIsMep viafelicka felicka
gubieokolice
Tak, chcę się zmęczyć, pobrudzić, umordować, nałykać kurzu, spalić słońcem i zmoczyć przez deszcz. Chcę poczuć (...) życie, jakbym je miała pod skórą.
— B. Pawlikowska
Reposted fromswojszlak swojszlak viafelicka felicka

May 27 2015

gubieokolice
gubieokolice
Nigdy nie wiesz kto poszerzy Twoje źrenice i nasyci barwą tęczówki.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl